Followers

Saturday, May 28, 2011

Kaedah menjadi wanita paling anggun di dunia

Posted on Januari 5, 2007 oleh Hikmatun
Dipetik dari buku ‘Jadilah wanita yang paling bahagia’, Shaykh Dr ‘Aidh Al Qarni
“Ambillah dari angin sepoi-sepoi kelembutannya, dari minyak misk keharumannya dan dari gunung ketegarannya dan kekukuhannya.”
Anda, dengan kecantikan yang Anda miliki, lebih anggun daripada mentari. Anda, dengan akhlaq yang Anda miliki, lebih harum daripada kasturi. Anda, dengan kerendah-dirian yang Anda miliki, lebih tinggi daripada rembulan. Anda, dengan sifat keibuan yang Anda miliki, lebih menyegarkan daripada hujan. Oleh kerana itu dengan iman, peliharalah keredhaan itu dengan sikap qana’ah dan peliharalah kesucian diri itu dengan hijab.

Ketahuilah, bahawa perhiasan Anda bukan terletak pada emas dan perak, dan bukan pada berlian yang Anda kenakan, melainkan pada dua raka’at di penghujung malam, kehausan di tengah hari yang terik sebab puasa kerana Allah, shadaqah yang tersembunyi tanpa ada yang mengetahuinya selain Allah, air mata hangat yang membersihkan dosa, sujud yang lama di atas hamparan sajadah, dan rasa malu kepada Allah saat dorongan kejahatan dan rayuan setan datang menggoda.

Jadikanlah taqwa itu bak pakaian Anda nescaya Anda akan menjadi wanita yang tercantik di dunia meskipun pakaian Anda tambal-sulam. Jadikanlah rasa malu sebagai baju kurung Anda di dunia meskipun Anda tidak beralas kaki. Hindarilah oleh Anda pola hidup seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita fasiq dan non muslim, yang suka memperlihatakan daya tariknya untuk memikat lawan jenis dan menjadikan tubuhnya sebagai komoditi kaum lelaki tanpa mengindahkan norma-norma susila, kerana sesungguhnya mereka adalah bahan bakarnya neraka Jahannam.

“Tiada yang memasukinya, kecuali orang yang paling celaka.” (QS 92: 15)
“Di setiap bahagian dari kehidupan Anda, pasti akan ditemui sisi yang gelap, tiada lain bagi Anda untuk menanggulanginya, kecuali dengan menyalakan pelita dalam diri Anda sendiri”

(Jadilah Wanita yang paling bahagia, ‘Aidh bin Abdullah Al Qarni, IBS)

No comments:

Post a Comment

TAUTAN MINDA

Dengarlah Doa Ku

Ya ALLAH,
Dengan ilmuMu atas yang ghaib dan kuasaMu atas seluruh makhluk
Hidupkanlah aku jika dalam pengetahuanMu kehidupan itu lebih baik bagiku
Dan matikanlah aku jika dalam pengetahuanMu kematian itu lebih baik bagiku

Ya ALLAH,
Aku mohon kepadaMu rasa takut baik pada saat terlihat maupun tersembunyi
Aku mohon kepadaMu kalimat yang benar pada waktu rela maupun marah
Aku mohon kepadaMu sifat hemat pada waktu fakir maupun kaya
Aku mohon kepadaMu nikmat yang tak habis-habis
Aku mohon kepadaMu kesenangan hati yang tak pernah putus
Aku mohon kepadaMu kerelaan setelah ada ketetapan, sejuknya kehidupan setelah mati
Nikmat saat melihatMu dan rasa rindu untuk bertemu denganMu
Tidak dalam kesulitan yang menyengsarakan
Tidak pula dalam fitnah yang menyesatkan

Ya ALLAH,
Hiasilah kami dengan hiasan keimanan
Dan jadikanlah kami sebagai pemberi petunjuk bagi orang-orang yang mendapat petunjuk
Amiin.

(HR. An-Nasa’i, Imam Ahmad, Ibnu Hibban)

Hidup

Hidup

Perjuangan abadi Oleh semua yang bernafas

Yang merasai akan agungnya Karya ciptaannya

Hidup Menempuh pelbagai cabaran

Semata untuk mempastikan

Kita pejuang yang berjaya

Menempuh dan mengalami

Ertinya yang sebenar..

Hidup pelbagai Definisi diberikan Kepalsuan, kesusahan, Kerakusan Dan kebahagiaan

Namun satu yang dicariPengalaman yang tidak akan Kembali..

Hidup Akhirmu bukan dikubur

Namun bergantung kepada

Perjuanganmu Nanti akan ditentukannya...

Asma Allah Lyrics

Raheem, Kareemun, ‘Adheem, ‘Aleemun,
Haleem, Hakeemun, Mateen
(Merciful, Generous, Incomparably Great, All-Knowing
Forbearing, Wise, Firm)

Mannaan, Rahmaanun, Fattaah, Ghaffaarun
Tawwaab, Razzaaqun, Shaheed
(Bestower of blessings, Most Compassionate, Opener, Forgiver
Accepter of Repentance, Provider, Witness)

Allahumma salli ‘ala Muhammad, wa aali Muhammad
Ya Muslimeen sallou ‘alayh
(O my Lord send salutations upon Muhammad
And upon the Family of Muhammad
O Muslims, send salutations upon him)
Allahumma salli ‘ala Muhammad, wa sahbi Muhammad
Ya Mu’mineen sallou ‘alayh
(O my Lord send salutations upon Muhammad
And upon the Companions of Muhammad
O believers, send salutations upon him)

Lateef, Khabeerun, Samee’, Baseerun
Jaleel, Raqeebun, Mujeeb
(Gentle, All-Aware, All-Hearing, All-Seeing
Majestic, Watchful, Responsive)

Ghafur, Shakourun, Wadud, Qayyumun
Ra’uf, Saburun, Majeed
(Forgiving, Appreciative, Loving, Self-Existing by Whom all subsist
Most Kind, Patient, Most Glorious)

Allahumma salli ‘ala Muhammad, wa aali Muhammad
Ya Muslimeen sallou ‘alayh
(O my Lord send salutations upon Muhammad
And upon the Family of Muhammad
O Muslims, send salutations upon him)

Allahumma salli ‘ala Muhammad, wa sahbi Muhammad
Ya Mu’mineen sallou ‘alayh
(O my Lord send salutations upon Muhammad
And upon the Companions of Muhammad
O believers, send salutations upon him)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La Ilaaha Illahu, Al Malikul Quddoos
(God is Greater, God is Greater
There is no god but Him, the King, the Most Holy)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Rahmanu irham dha’fana
(O Most Compassionate! Have compassion on our weakness)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Ghaffaaru ighfir thunoubana
(O Forgiver! Forgive our sins)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Sattaaru ostour ‘ouyoubana
(O Concealer! Conceal our defects)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Mu’izzu a’izza ummatana
(O Bestower of honour! Bestow honour on our Ummah)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Mujeebu ajib du’aa’ana
(O Responsive One! Answer our prayers)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Lateefu oltof binaa (x3)
(O Gentle One! Show gentleness to us)

Oltof binaa
(Show gentleness to us)