Followers

Friday, March 9, 2012

دولةEra Madinah: Sebuah Negara

Sasaran: Menjelaskan kepentingan daulah dalam usaha dakwah Muhammad s.a.w.. Islam perlu diperlihatkan sebagai sebuah sistem hidup manusia. Apabila Islam berkuasa segala syariat Islam dapat dilaksanakan dan manusia dapat melihat keindahan Islam secara keseluruhan.

Era ini berlangsung selama 10 tahun (623 – 633M).

Kuasa di Tangan Islam

Rasulullah s.a.w. diangkat menjadi pemimpin di Madinah dan disepakati oleh seluruh penduduknya dalam Piagam Madinah.

Dengan adanya kuasa, pelbagai syariat telah diturunkan dan dilaksanakan dalam sistem negara. Manusia dapat melihat Islam daripada sudut aqidah, sosial, ekonomi dan perundangan. Dalam suasana ini, Allah s.w.t. telah mensyariatkan pelbagai hukum kepada ummat Islam:

(Makkah)         10/11 Nubuwwah – Solat
(Madinah)       2 Hijriyyah – Jihad, Azan, Puasa, Zakat
3                – Larangan Arak (i) , Riba, Perkahwinan
4                – Hijab, Arak (ii)
5                – Tayammum, Zina, Tuduhan
6                – Perincian hal munakahat
7                – Arak (iii), Riba’
8                – Jizyah, Haji

Beberapa peristiwa penting yang berlaku sepanjang era Madinah:

 1. Pembinaan Masjib Nabawi.
 2. Persaudaraan Aus dan Khazraj.
 3. Piagam Madinah (Ibnu Ishaq): Ini menyatakan tanggung jawab Muslimin, ahli Madinah dan juga Kaum Yahudi.
Seruan Jihad :
 1. Penghantaran kumpulan-kumpulan Sariyah, seperti peristiwa Nakhlah (Abdullah bin Jahsy[1])
 2. Perang Badar 2 Hijriyyah
  1. Perang pertama umat Islam. Peperangan yang tidak dijangka. (Surah Al-Anfal)
  2. Bani Qainuqa’ dihalau (keran mengungkit cerita Bu’ath yang menyebabkan pergaduhan orang Ansar)
 3. Perang Uhud 3 H (Syawal)
  1. Peristiwa Raji’ (10 sahabat), Bir Ma’unah (70 sahabat pilihan hafaz Al-Quran)
  2. Bani Nadhir dihalau
 4. Perang Khandaq 5 H  (Zulqaedah)
  1. Kemudian Rasulullah berkata: ”Sekarang kitalah yg akan menyerang mereka, dan mereka tidak akan menyerang kita. Kitalah yg akan mendatangi mereka.”
  2. Perang Bani Quraizah
 5. Perjanjian Hudaibiyah 6 H (Zulqaedah)
  1. Nabi Muhammad s.a.w. bersama 1400 atau 1500 orang Muslim pergi untuk mengerjakan umrah.
  2. Baiat Ridwan (Surah Al-Fath 48: 18)
Selepas Perjanjian Hudaibiyah (perdamaian 10 tahun)
 1. Dakwah kepada Amir/Raja (diplomasi)
1- Najasyi (Habsyah) Ashamah b Al Abiar
2- Muqauqis (Mesir)
3- Kisra (Persia)
4- Kaisar (Rom)
5- Mundzir b Sawa (Bahrah)
6- Haudzah b Ali Al-Hanafy (Yamamah)
7- Al Harith (Damsyik)
8- Raja Uman
 1. Perang Khaibar 7 H
  1. Serangan terhadap kubu kuat Kaum Yahudi di Khaibar.
  2. Bilangan tentera Muslim : 1400 orang
 2. Perang Mut’ah 8 H
  1. Tentera Islam menuju ke Syam dan sampai ke suatu tempat yang jaraknya 2 hari berjalan ke Baitulmaqdis. Ketua tentera: Zaid Haritsah → Ja’afar → Abdullah bin Rawahah
 3. Fathul Mekah 8 H
  1. Dirahsiakan daripada pengetahuan Makkah
  2. Kisah Hathib b Abi Balta’ah (ahli Badar) yang cuba memberitahu keluarganya di Makkah tetapi dimaafkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.
  3. Abu Sufyan bersama isterinya Hindun memeluk Islam setelah pembukaan Makkah.
 4. Perang Hunain 8 H
  1. Pertama kalinya tentera Islam melebihi tentera musuh.
 5. Perang Tabuk 9 H
  1. Tentera Islam pergi menyerang tentera Rom di Tabuk. Mereka menawarkan perdamaian dan membayar Jizyah. (Surah At-Taubah)
 6. Haji Wida’ 10 H
  1. Disertai seramai 124000 atau 144000 orang.

Peningkatan yang Mendadak

Setelah 10 tahun di Madinah, seramai 124 000 orang (atau 144 000 orang) telah menerima Islam. Jumlah ini merangkumi seluruh Jazirah Arab dan dianggar berdasarkan Haji Wada’ pada tahun 10 Hijriyyah. Kenapa ini boleh berlaku?

Hakikatnya dakwah Islamiyyah akan dapat diterima oleh ramai manusia sekiranya kebenaran dan keadilan Islam dipersembahkan sebagai sebuah model masyarakat dan negara. Dakwah tidak memadai dengan hanya menyatakan teori-teori dengan kata-kata indah.


Era Khulafa’ Ar-Rashidin: Pengukuhan

Era bermula pada 633 hingga 661 Masihi.

Abu Bakar As-Siddiq r.a.
Perlantikan di Tsaqifah Bani Saadah (disertai oleh Umar dan Abu Ubaidah)
Pemerintahan beliau berlangsung selama 2 ½ tahun
Menyelesaikan masalah murad dan keengganan untuk membayar zakat. Beliau mengutuskan 11 batalion askar untuk memerangi golongan-golongan ini.
Perang Yarmuk (diketuai Khalid Al-Walid): Tentera Islam berjaya mengalahkan tentera Rom.

Umar Al-Khattab r.a.
Menggantikan Khalid dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai Ketua Tentera.
Syam(Rom): Abu Ubaidah Al Jarrah. Khalid dibawah Abu Ubaidah menawan Palestin. Peristiwa penyerahan kunci kepada Umar Al-Khattab.
Iran (Parsi): Cubaan pertama – Abu  Ubaid b Mas’ud gagal, Cubaan kedua – Saad Abi Waqas berjaya (Perang Qadisah 636 M).
Mesir: Amr Al As. Beliau juga menawan sebahagian Palestin.

Islam telah berkembang daripada Iran(Parsi), Iraq, Jazirah, Khurasan, Baluchistan, Syira, Palestin, Mesir ke Armenia.

’Uthman Al-Affan r.a.
Islam telah sampai ke Iskandariah dan berkembang lagi di Armenia.
Afrika: Telah berjaya sampai ke Tripoli. Kemudian cuba memasuki Gregory tetapi gagal.
Cyprus dan Rhodes: Misi pembukaan menggunakan jalan laut pada 28 atau 29 H. Ini adalah sebahagian usaha untuk menakluki Constantinopole.
Usaha mengadakan Mushaf ’Uthmani untuk menyelesaikan perbezaan dari segi bacaan Al-Quran.

Ali Abi Talib r.a.
Mengalami konflik dalaman mengenai isu pembunuhan ’Uthman r.a.
Mengalami konflik dengan Muawiyah dalam isu kepimpinan.
Dalam keadaan ini, tentera Kristian cuba ambil kesempatan ingin menyerang umat Islam tetapi Muawiyah menulis surat kepada maharaja Kristian itu: ”Kau jangan tertipu dengan perbalahan kami. Sekiranya kau menentang Ali, kau akan dapati orang pertama mara menghukummu di bawah Ali adalah Muawwiyah.” Akhirnya, tentera Kristian itu mundur ketakutan.

Sepanjang era Khulafa’ Ar-Rashidin, berlaku pengukuhan dan perluasan Daulah Islamiyyah.[1] Peristiwa yang berkait dengan Surah Al-Baqarah 2: 217. Kumpulan Abdullah bin Jahsy telah menyerang kafilah dagangan orang Quraisy Makkah dalam bulan haram (Bulan Rejab).

No comments:

Post a Comment

TAUTAN MINDA

Dengarlah Doa Ku

Ya ALLAH,
Dengan ilmuMu atas yang ghaib dan kuasaMu atas seluruh makhluk
Hidupkanlah aku jika dalam pengetahuanMu kehidupan itu lebih baik bagiku
Dan matikanlah aku jika dalam pengetahuanMu kematian itu lebih baik bagiku

Ya ALLAH,
Aku mohon kepadaMu rasa takut baik pada saat terlihat maupun tersembunyi
Aku mohon kepadaMu kalimat yang benar pada waktu rela maupun marah
Aku mohon kepadaMu sifat hemat pada waktu fakir maupun kaya
Aku mohon kepadaMu nikmat yang tak habis-habis
Aku mohon kepadaMu kesenangan hati yang tak pernah putus
Aku mohon kepadaMu kerelaan setelah ada ketetapan, sejuknya kehidupan setelah mati
Nikmat saat melihatMu dan rasa rindu untuk bertemu denganMu
Tidak dalam kesulitan yang menyengsarakan
Tidak pula dalam fitnah yang menyesatkan

Ya ALLAH,
Hiasilah kami dengan hiasan keimanan
Dan jadikanlah kami sebagai pemberi petunjuk bagi orang-orang yang mendapat petunjuk
Amiin.

(HR. An-Nasa’i, Imam Ahmad, Ibnu Hibban)

Hidup

Hidup

Perjuangan abadi Oleh semua yang bernafas

Yang merasai akan agungnya Karya ciptaannya

Hidup Menempuh pelbagai cabaran

Semata untuk mempastikan

Kita pejuang yang berjaya

Menempuh dan mengalami

Ertinya yang sebenar..

Hidup pelbagai Definisi diberikan Kepalsuan, kesusahan, Kerakusan Dan kebahagiaan

Namun satu yang dicariPengalaman yang tidak akan Kembali..

Hidup Akhirmu bukan dikubur

Namun bergantung kepada

Perjuanganmu Nanti akan ditentukannya...

Asma Allah Lyrics

Raheem, Kareemun, ‘Adheem, ‘Aleemun,
Haleem, Hakeemun, Mateen
(Merciful, Generous, Incomparably Great, All-Knowing
Forbearing, Wise, Firm)

Mannaan, Rahmaanun, Fattaah, Ghaffaarun
Tawwaab, Razzaaqun, Shaheed
(Bestower of blessings, Most Compassionate, Opener, Forgiver
Accepter of Repentance, Provider, Witness)

Allahumma salli ‘ala Muhammad, wa aali Muhammad
Ya Muslimeen sallou ‘alayh
(O my Lord send salutations upon Muhammad
And upon the Family of Muhammad
O Muslims, send salutations upon him)
Allahumma salli ‘ala Muhammad, wa sahbi Muhammad
Ya Mu’mineen sallou ‘alayh
(O my Lord send salutations upon Muhammad
And upon the Companions of Muhammad
O believers, send salutations upon him)

Lateef, Khabeerun, Samee’, Baseerun
Jaleel, Raqeebun, Mujeeb
(Gentle, All-Aware, All-Hearing, All-Seeing
Majestic, Watchful, Responsive)

Ghafur, Shakourun, Wadud, Qayyumun
Ra’uf, Saburun, Majeed
(Forgiving, Appreciative, Loving, Self-Existing by Whom all subsist
Most Kind, Patient, Most Glorious)

Allahumma salli ‘ala Muhammad, wa aali Muhammad
Ya Muslimeen sallou ‘alayh
(O my Lord send salutations upon Muhammad
And upon the Family of Muhammad
O Muslims, send salutations upon him)

Allahumma salli ‘ala Muhammad, wa sahbi Muhammad
Ya Mu’mineen sallou ‘alayh
(O my Lord send salutations upon Muhammad
And upon the Companions of Muhammad
O believers, send salutations upon him)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La Ilaaha Illahu, Al Malikul Quddoos
(God is Greater, God is Greater
There is no god but Him, the King, the Most Holy)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Rahmanu irham dha’fana
(O Most Compassionate! Have compassion on our weakness)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Ghaffaaru ighfir thunoubana
(O Forgiver! Forgive our sins)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Sattaaru ostour ‘ouyoubana
(O Concealer! Conceal our defects)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Mu’izzu a’izza ummatana
(O Bestower of honour! Bestow honour on our Ummah)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Mujeebu ajib du’aa’ana
(O Responsive One! Answer our prayers)

Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ya Lateefu oltof binaa (x3)
(O Gentle One! Show gentleness to us)

Oltof binaa
(Show gentleness to us)